Dėmesio! Šiuo metu naudojatės demonstracine versija, kurią sudaro tik 200 klausimų. Norėdami prisijungti prie pilnos sistemos, kurią sudaro virš 2200 klausimų, turite įsigyti sprendimo kodą. Tai galite padaryti pagrindiniame puslapyje
Klausimas

Ar sukant į kairę mėlyno automobilio vairuotojui leidžiama įvažiuoti į sankryžą ir tada praleisti iš priekio atvažiuojantį pilką automobilį (violetiniam šviečia raudonas šviesoforo signalas)?
Klausimas

Privažiavus maršrutinių autobusų stotelę gyvenvietėje privalote praleisti:
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas pravažiuos paskutinis?
Klausimas

Kokia eilės tvarka automobiliai važiuos per sankryžą?
Klausimas

Geltono automobilio vairuotojas nori pasukti į kairę. Jis privalo:
Klausimas

Priekinius rūko žibintus leidžiama naudoti:
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas pažeidžia taisykles šioje situacijoje?
Klausimas

Kada leidžiama naudoti galinius rūko žibintus?
Klausimas

Kokiu didžiausiu greičiu leidžiama važiuoti šiltuoju metų laiku automagistralėje krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos?
Klausimas

Kokia eilės tvarka privalo važiuoti automobiliai šioje situacijoje?
Klausimas

Ar leidžiama mėlynam automobiliui lenkti?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas, sukdamas šioje situacijoje kairėn, turi teisę įvažiuoti pirmas į vidurinę eismo juostą?
Klausimas

Kas privalo duoti kelią nuokalnėse (įkalnėse), pažymėtose atitinkamais kelio ženklais, esant kliūčiai?
Klausimas

Ar leidžiama geltono automobilio vairuotojui lenkti šioje sankryžoje?
Klausimas

Kuriais atvejais leidžiama naudoti rūko žibintus?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi teisę pradėti lenkti šioje situacijoje?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi važiavimo pirmenybę, jeigu su priešais važiuojančia transporto priemone prasilenkti sunku?
Klausimas

Kurių transporto priemonių vairuotojai, važiuodami rodyklių kryptimis, privalo duoti kelią kitiems eismo dalyviams?
Klausimas

Transporto priemonėms stovėti neapšviestuose kelių ruožuose tamsoje leidžiama:
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę?
Klausimas

Kokiu atstumu nuo pėsčiųjų perėjos galima sustoti ir stovėti?
Klausimas

Raudono automobilio vairuotojas ruošiasi pasukti į kairę, žalio automobilio vairuotojas jį lenkia. Kurio automobilio vairuotojas privalo duoti kelią?
Klausimas

Jeigu kelyje, kuriame yra dvi tos pačios krypties eismo juostos, dėl kliūties vienoje iš jų eismas yra negalimas ir susidarė transporto priemonių eilė, kiekvienas gretima eismo juosta važiuojantis vairuotojas privalo:
Klausimas

Kaip privalo elgtis raudono automobilio vairuotojas, pasukęs dešinėn į antrą eismo juostą?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas važiuoja pagrindiniu keliu?
Klausimas

Mėlynas automobilis stovi kelkraštyje ir rodo kairiojo posūkio signalą. Vairuotojas nori pradėti važiuoti. Ar jis privalo duoti kelią (nekliudyti) baltam automobiliui?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas teisingai sustojo prie lygiareikšmės sankryžos?
Klausimas

Kokia tvarka automobiliai važiuos per sankryžą?
Klausimas

Kas turi pirmenybę važiuoti per šią sankryžą (policijos automobilis važiuoja su įjungtais mėlynais ir raudonais žybčiojančiais švyturėliais be specialiųjų garso signalų)?
Klausimas

Kaip turi pasielgti raudono automobilio vairuotojas, važiuodamas atbulas?
Klausimas: 130
Liko laiko: min.