Dėmesio! Šiuo metu naudojatės demonstracine versija, kurią sudaro tik 200 klausimų. Norėdami prisijungti prie pilnos sistemos, kurią sudaro virš 2200 klausimų, turite įsigyti sprendimo kodą. Tai galite padaryti pagrindiniame puslapyje
Klausimas

Kuriame paveikslėlyje yra pavaizduotas lenkimo manevras?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę (mėlynas važiuoja atbulas)?
Klausimas

Kokiu didžiausiu greičiu leidžiama važiuoti šiltuoju metų laiku automagistralėje krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas važiuos antras?
Klausimas

Ar leidžiama mėlynam automobiliui lenkti?
Klausimas

Raudono automobilio vairuotojas ruošiasi pasukti į kairę, žalio automobilio vairuotojas jį lenkia. Kurio automobilio vairuotojas privalo duoti kelią?
Klausimas

Ar sukant į kairę mėlyno automobilio vairuotojui leidžiama įvažiuoti į sankryžą ir tada praleisti iš priekio atvažiuojantį pilką automobilį (violetiniam šviečia raudonas šviesoforo signalas)?
Klausimas

Kaip turi pasielgti raudono automobilio vairuotojas, važiuodamas atbulas?
Klausimas

Koks atstumas turi būti tarp transporto priemonių naudojant lanksčiąją vilktį?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi važiavimo pirmenybę, jeigu su priešais važiuojančia transporto priemone prasilenkti sunku?
Klausimas

Kokia eilės tvarka automobiliai važiuos per sankryžą?
Klausimas

Transporto priemonėms stovėti neapšviestuose kelių ruožuose tamsoje leidžiama:
Klausimas

Kas turi pirmenybę važiuoti per šią sankryžą (policijos automobilis važiuoja su įjungtais mėlynais ir raudonais žybčiojančiais švyturėliais be specialiųjų garso signalų)?
Klausimas

Priešpriešiais atvažiuojanti transporto priemonė akina. Kaip pasielgsite?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi teisę įvažiuoti pirmas į važiuojamosios dalies susiaurėjimą?
Klausimas

Privažiavus maršrutinių autobusų stotelę gyvenvietėje privalote praleisti:
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi teisę važiuoti pirmas?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas, sukdamas šioje situacijoje kairėn, turi teisę įvažiuoti pirmas į vidurinę eismo juostą?
Klausimas

Kokia tvarka automobiliai važiuos per sankryžą?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas teisingai sustojo prie lygiareikšmės sankryžos?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas pravažiuos paskutinis?
Klausimas

Mėlynas automobilis stovi kelkraštyje ir rodo kairiojo posūkio signalą. Vairuotojas nori pradėti važiuoti. Ar jis privalo duoti kelią (nekliudyti) baltam automobiliui?
Klausimas

Mėlyno automobilio vairuotojas:
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę?
Klausimas

Kurių transporto priemonių vairuotojai, važiuodami rodyklių kryptimis, privalo duoti kelią kitiems eismo dalyviams?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę?
Klausimas

Prie sankryžos artėja du specialiųjų tarnybų automobiliai, viename įjungtas mėlynos ir raudonos spalvos švyturėliai, kitame – oranžinės spalvos švyturėliai (be garso signalų). Kurios transporto priemonės vairuotojas turi pirmumo teisę važiuoti per sankryžą?
Klausimas

Jeigu kelyje, kuriame yra dvi tos pačios krypties eismo juostos, dėl kliūties vienoje iš jų eismas yra negalimas ir susidarė transporto priemonių eilė, kiekvienas gretima eismo juosta važiuojantis vairuotojas privalo:
Klausimas

Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti motociklu automagistralėse nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.?
Klausimas

Geltono automobilio vairuotojas nori pasukti į kairę. Jis privalo:
Klausimas: 130
Liko laiko: min.