Dėmesio! Šiuo metu naudojatės demonstracine versija, kurią sudaro tik 200 klausimų. Norėdami prisijungti prie pilnos sistemos, kurią sudaro virš 2200 klausimų, turite įsigyti sprendimo kodą. Tai galite padaryti pagrindiniame puslapyje
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę?
Klausimas

Kokiu didžiausiu greičiu leidžiama važiuoti šiltuoju metų laiku automagistralėje krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę (mėlynas važiuoja atbulas)?
Klausimas

Kas privalo duoti kelią nuokalnėse (įkalnėse), pažymėtose atitinkamais kelio ženklais, esant kliūčiai?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi teisę įvažiuoti pirmas į važiuojamosios dalies susiaurėjimą?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojui leidžiama sukti į kairę?
Klausimas

Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti motociklu automagistralėse nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.?
Klausimas

Kaip privalo elgtis raudono automobilio vairuotojas, pasukęs dešinėn į antrą eismo juostą?
Klausimas

Mėlyno automobilio vairuotojas:
Klausimas

Kada leidžiama naudoti galinius rūko žibintus?
Klausimas

Jūs atliekate lenkimo manevrą, kada tikslingiausia panaudoti garso signalą ?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas teisingai sustojo prie lygiareikšmės sankryžos?
Klausimas

Jeigu kelyje, kuriame yra dvi tos pačios krypties eismo juostos, dėl kliūties vienoje iš jų eismas yra negalimas ir susidarė transporto priemonių eilė, kiekvienas gretima eismo juosta važiuojantis vairuotojas privalo:
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi teisę važiuoti pirmas?
Klausimas

Mėlynas automobilis stovi kelkraštyje ir rodo kairiojo posūkio signalą. Vairuotojas nori pradėti važiuoti. Ar jis privalo duoti kelią (nekliudyti) baltam automobiliui?
Klausimas

Kas turi pirmenybę važiuoti per šią sankryžą (policijos automobilis važiuoja su įjungtais mėlynais ir raudonais žybčiojančiais švyturėliais be specialiųjų garso signalų)?
Klausimas

Kurių transporto priemonių vairuotojai, važiuodami rodyklių kryptimis, privalo duoti kelią kitiems eismo dalyviams?
Klausimas

Kokia tvarka automobiliai važiuos per sankryžą?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas, sukdamas šioje situacijoje kairėn, turi teisę įvažiuoti pirmas į vidurinę eismo juostą?
Klausimas

Geltono automobilio vairuotojas nori pasukti į kairę. Jis privalo:
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas važiuos antras?
Klausimas

Kokia eilės tvarka privalo važiuoti automobiliai šioje situacijoje?
Klausimas

Koks atstumas turi būti tarp transporto priemonių naudojant lanksčiąją vilktį?
Klausimas

Ar leidžiama geltono automobilio vairuotojui lenkti šioje sankryžoje?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi važiavimo pirmenybę, jeigu su priešais važiuojančia transporto priemone prasilenkti sunku?
Klausimas

Priekinius rūko žibintus leidžiama naudoti:
Klausimas

Priešpriešiais atvažiuojanti transporto priemonė akina. Kaip pasielgsite?
Klausimas

Ar privalėjo raudonas automobilis sustoti šioje eismo situacijoje?
Klausimas

Kokia eilės tvarka automobiliai važiuos per sankryžą?
Klausimas: 130
Liko laiko: min.