Dėmesio! Šiuo metu naudojatės demonstracine versija, kurią sudaro tik 200 klausimų. Norėdami prisijungti prie pilnos sistemos, kurią sudaro virš 2200 klausimų, turite įsigyti sprendimo kodą. Tai galite padaryti pagrindiniame puslapyje
Klausimas

Kurių transporto priemonių vairuotojai, važiuodami rodyklių kryptimis, privalo duoti kelią kitiems eismo dalyviams?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę?
Klausimas

Kuriame paveikslėlyje yra pavaizduotas lenkimo manevras?
Klausimas

Priešpriešiais atvažiuojanti transporto priemonė akina. Kaip pasielgsite?
Klausimas

Koks atstumas turi būti tarp transporto priemonių naudojant lanksčiąją vilktį?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas, sukdamas šioje situacijoje kairėn, turi teisę įvažiuoti pirmas į vidurinę eismo juostą?
Klausimas

Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti motociklu automagistralėse nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.?
Klausimas

Kokia eilės tvarka privalo važiuoti automobiliai šioje situacijoje?
Klausimas

Ar leidžiama mėlynam automobiliui lenkti?
Klausimas

Kada leidžiama naudoti galinius rūko žibintus?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi teisę įvažiuoti pirmas į važiuojamosios dalies susiaurėjimą?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi teisę pradėti lenkti šioje situacijoje?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi važiavimo pirmenybę, jeigu su priešais važiuojančia transporto priemone prasilenkti sunku?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas teisingai sustojo prie lygiareikšmės sankryžos?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas važiuoja pagrindiniu keliu?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas pravažiuos paskutinis?
Klausimas

Kokia eilės tvarka automobiliai važiuos per sankryžą?
Klausimas

Prie sankryžos artėja du specialiųjų tarnybų automobiliai, viename įjungtas mėlynos ir raudonos spalvos švyturėliai, kitame – oranžinės spalvos švyturėliai (be garso signalų). Kurios transporto priemonės vairuotojas turi pirmumo teisę važiuoti per sankryžą?
Klausimas

Kas privalo duoti kelią nuokalnėse (įkalnėse), pažymėtose atitinkamais kelio ženklais, esant kliūčiai?
Klausimas

Kuriais atvejais leidžiama naudoti rūko žibintus?
Klausimas

Mėlynas automobilis stovi kelkraštyje ir rodo kairiojo posūkio signalą. Vairuotojas nori pradėti važiuoti. Ar jis privalo duoti kelią (nekliudyti) baltam automobiliui?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę (mėlynas važiuoja atbulas)?
Klausimas

Ar leidžiama geltono automobilio vairuotojui lenkti šioje sankryžoje?
Klausimas

Transporto priemonėms stovėti neapšviestuose kelių ruožuose tamsoje leidžiama:
Klausimas

Kokia tvarka automobiliai važiuos per sankryžą?
Klausimas

Jeigu kelyje, kuriame yra dvi tos pačios krypties eismo juostos, dėl kliūties vienoje iš jų eismas yra negalimas ir susidarė transporto priemonių eilė, kiekvienas gretima eismo juosta važiuojantis vairuotojas privalo:
Klausimas

Kokiu atstumu nuo pėsčiųjų perėjos galima sustoti ir stovėti?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas pažeidžia taisykles šioje situacijoje?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę?
Klausimas

Kas turi pirmenybę važiuoti per šią sankryžą (policijos automobilis važiuoja su įjungtais mėlynais ir raudonais žybčiojančiais švyturėliais be specialiųjų garso signalų)?
Klausimas: 130
Liko laiko: min.