Dėmesio! Šiuo metu naudojatės demonstracine versija, kurią sudaro tik 200 klausimų. Norėdami prisijungti prie pilnos sistemos, kurią sudaro virš 2200 klausimų, turite įsigyti sprendimo kodą. Tai galite padaryti pagrindiniame puslapyje
Klausimas

Ar privalėjo raudonas automobilis sustoti šioje eismo situacijoje?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę?
Klausimas

Kokiu didžiausiu greičiu leidžiama važiuoti šiltuoju metų laiku automagistralėje krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos?
Klausimas

Kas turi pirmenybę važiuoti per šią sankryžą (policijos automobilis važiuoja su įjungtais mėlynais ir raudonais žybčiojančiais švyturėliais be specialiųjų garso signalų)?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas važiuoja pagrindiniu keliu?
Klausimas

Kuriame paveikslėlyje yra pavaizduotas lenkimo manevras?
Klausimas

Mėlynas automobilis stovi kelkraštyje ir rodo kairiojo posūkio signalą. Vairuotojas nori pradėti važiuoti. Ar jis privalo duoti kelią (nekliudyti) baltam automobiliui?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę (mėlynas važiuoja atbulas)?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi teisę įvažiuoti pirmas į važiuojamosios dalies susiaurėjimą?
Klausimas

Mėlyno automobilio vairuotojas:
Klausimas

Kaip privalo elgtis raudono automobilio vairuotojas, pasukęs dešinėn į antrą eismo juostą?
Klausimas

Geltono automobilio vairuotojas nori pasukti į kairę. Jis privalo:
Klausimas

Kokiu maksimaliu greičiu leidžiama važiuoti motociklu automagistralėse nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.?
Klausimas

Kokia tvarka automobiliai važiuos per sankryžą?
Klausimas

Kaip turi pasielgti raudono automobilio vairuotojas, važiuodamas atbulas?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas pažeidžia taisykles šioje situacijoje?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas važiuos antras?
Klausimas

Priekinius rūko žibintus leidžiama naudoti:
Klausimas

Kokiu atstumu nuo pėsčiųjų perėjos galima sustoti ir stovėti?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi teisę važiuoti pirmas?
Klausimas

Kokia eilės tvarka privalo važiuoti automobiliai šioje situacijoje?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi pirmenybę?
Klausimas

Prie sankryžos artėja du specialiųjų tarnybų automobiliai, viename įjungtas mėlynos ir raudonos spalvos švyturėliai, kitame – oranžinės spalvos švyturėliai (be garso signalų). Kurios transporto priemonės vairuotojas turi pirmumo teisę važiuoti per sankryžą?
Klausimas

Kada leidžiama naudoti galinius rūko žibintus?
Klausimas

Ar leidžiama geltono automobilio vairuotojui lenkti šioje sankryžoje?
Klausimas

Kokia eilės tvarka automobiliai važiuos per sankryžą?
Klausimas

Kurių transporto priemonių vairuotojai, važiuodami rodyklių kryptimis, privalo duoti kelią kitiems eismo dalyviams?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas turi važiavimo pirmenybę, jeigu su priešais važiuojančia transporto priemone prasilenkti sunku?
Klausimas

Kas privalo duoti kelią nuokalnėse (įkalnėse), pažymėtose atitinkamais kelio ženklais, esant kliūčiai?
Klausimas

Kurio automobilio vairuotojas pravažiuos paskutinis?
Klausimas: 130
Liko laiko: min.